Rapport från konferensen Värna våra yngsta 2019

Socialminister Lena Hallengren

Socialminister Lena Hallengren

–Ska barnen vara framtiden måste vi ge dem en bra start i livet. Det förebyggande arbetet måste komma tidigt, likaså insatser till familjer i behov av extra stöd. Det fastslog socialminister Lena Hallengren när hon öppningstalade på konferensen: "Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling", som arrangeras av Nka, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Linnèuniversitetet på Folkets hus i Stockholm.

Konferensen riktar sig till alla som möter blivande föräldrar, späda barn och deras föräldrar inom mödra- och barnhälsovården, socialtjänst, och barn- och ungdomspsykiatri med flera. Även forskare och beslutsfattare deltar under konferensen, som samlat cirka 500 deltagare. Konferensen Värna våra yngsta pågår 7-8 oktober och sätter ljuset på späda barn som anhöriga.

Vibeke Moe, <br>Institutionen för psykologi<br> Oslo universitet

Vibeke Moe,
Institutionen för psykologi
Oslo universitet

Dagens huvudtalare docent Vibeke Moe, Institutionen för psykologi, Oslo universitet pratade kring temat negativa barndomsupplevelser, ACE och deras betydelse för barns utveckling, och behovet av effektiva stödinsatser.

–Det absolut viktigaste är att vi utvecklar universella stödinsatser parallellt med stödinsatser för familjer som har särskilda behov av det. Man måste verka på alla nivåer i samhället och inte minst ha politiskt stöd för att alla barn ska ha rätt till hälsa och utveckling.

Konferensdokumentation, reportage och filmer från konferensen kommer att publiceras inom kort.

Text och foto: Agneta Berghamre 

 

Senast uppdaterad 2019-10-08 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson