Rapport från Habiliteringens kvalitetskonferens

Det rådde ingen tvekan om att intresset och engagemanget för att mötas och dela erfarenheter var stort.

Det rådde ingen tvekan om att intresset och engagemanget för att mötas och dela erfarenheter var stort.

Under två dagar i mitten av september träffades 800 medarbetare från Sveriges habiliteringar på Svenska mässan i Göteborg, för att dela erfarenheter på temat "Habilitering med engagemang".

Temat för årets konferens – "Habilitering med engagemang – att skapa värde och mening för livet" – syftar på det engagemang som uppstår hos patienterna när habiliteringens insatser ger värde och mening, men också det engagemang som krävs hos de professionella för att skapa värde för patienten.

Läs mer

Senast uppdaterad 2018-09-24 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson