Psykisk ohälsa och diskriminering

Det finns tydliga brister i bemötande och tillgänglighet för personer med psykisk ohälsa. Det handlar till exempel om bristande förståelse och kunskap hos berörda myndigheter, och om brister i kognitiv tillgänglighet.

Det konstaterar Amanda Nilsson i en kandidatuppsats. Hon är student vid programmet för mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm.

Syftet med studien var att undersöka om personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och psykisk ohälsa har tillgång till samma service från samhället som personer utan extra behov. "Diskrimineras personer med psykiska funktionshinder?" var den övergripande frågan.

För att få svar på detta har Amanda Nilsson djupintervjuat personer med NFP och psykisk ohälsa. Hon har även ställt frågor till professionella som arbetar inom området.

Amanda Nilssons slutsats är att de tillgänglighetsanpassningar som görs av myndigheter i första hand handlar om fysiska funktionsnedsättningar – medan förståelsen för kognitiv tillgänglighet brister. Det finns även förenklade idéer om vilka anpassningar som behövs för personer med NPF.

Hon berättade om sin studie på ett seminarium om bemötande, diskriminering och tillgänglighet vid Riksförbundet Attentions nationella konferens inom området neuropsykiatri som arrangerades i Stockholm i början av maj.

Vid seminariet konstaterade Amanda Nilsson att det som borde vara en självklarhet – att samhället ska vara tillgängligt för alla – tyvärr inte är så.

Mer information

Läs mer om seminariet här (öppnas i nytt fönster).

Och ta del av Amanda Nilsson studie "Psykisk ohälsa och diskriminering"
här
(öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2018-05-09 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson