Projektet söker ytterligare en kommun för samarbete!

Vi är med!

Vi är med!

Arvsfondsprojektet "Vi är med" som drivs av FUB i samarbetet med Dart, Nka och Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar idag med två kommuner, Lerums kommun och Norrköpings kommun. I höst går projektet in i Fas 2 och ska då "rulla vidare" till ytterligare två kommuner. Skellefteå kommun har tackat ja men vi behöver en kommun till!

Läs mer om projektet 

Syftet

Ökad möjlighet till delaktighet och ett livslångt lärande för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning.

Deltagare

Personer med flerfunktionsnedsättning. Det innebär att de har svår till medelsvår intellektuell funktionsnedsättning i kombination med omfattande motorisk, medicinsk funktionsnedsättning och omfattande kommunikationssvårigheter.

I projektet deltar nu sex kvinnor och två män i åldrarna 22 till 40 år tillsammans med sin personal, sina anhöriga och projektgruppen. I projektgruppen finns projektledaren, pedagog, arbetsterapeut och logopeder. Dessutom ingår två personer från Nationellt kompetenscenter för anhöriga, Nka; en möjliggörare och en webbpedagog.

Metod

Arbetet i projektet går ut på att stödja deltagarnas omgivning för att på så sätt stärka kommunikationen och öka delaktigheten. Vi provar olika metoder för kommunikation och samspel och anpassar dem till målgruppen.

En gång i månaden träffas ca 20 personer i ett webbmöte under två timmar, ett blandat lärande nätverk, BLN, Blandat Lärande Nätverk
Anhöriga, personal runt deltagarna deltar tillsammans med projektgruppen.
Deltagarnas "personliga" nätverk träffas och genomför kartläggning och sätter mål. Målen följs upp vid uppföljningsmöten med nätverket. Arbetet filmas med hjälp av ipads och filmerna används i det gemensamma BLN.

Låter det intressant? Maila då, eller ring projektledaren för mer information.

För mer information och kontakt

Bild på Pia  Käcker
Pia Käcker

Projektledare

0730202265

Pia är legitimerad arbetsterapeut, fil. dr i Handikappvetenskap, disputerade år 2007. Avhandlingen har titeln "Nycklar till kommunikation - kommunikation mellan personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal". Närmast kommer Pia från en kombinationstjänst, som forskningshandledare vid en FoU-enhet i östra Östergötland, samt som lektor vid Linköpings universitet på arbetsterapiprogrammet. Hon har deltagit i flera nationella projekt där syftet varit att öka personer med funktionsnedsättnings delaktighet (Rönnmark, 2012; Wermeling, 2011), samt inom ramen för FoU, lett projekt med fokus på att personer med funktionsnedsättning själva ska kunna välja sitt kognitiva stöd - "Brukarperspektiv på kognitivt stöd", samt - Utveckling av ett webbaserat brukarorienterat utvärderingsinstrument, Pict-O-Stat.

 

Parter i projektet

Parter i projektet

Senast uppdaterad 2019-05-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson