Projekt för skolutveckling i Kalmar län stöttar unga omsorgsgivare i riskzon

Peo Fahlström, projektsamordnare

Peo Fahlström, projektsamordnare

Ökad motivation och bättre självkänsla. Det är målet med ett projekt i Region Kalmar län riktat till elever som är unga omsorgsgivare och i riskzonen att inte klara gymnasiet. Projektet "Motivation leder till framgång" tar vid där tidigare projekten "Plug In" och "Plug In 2.0" slutade.

–Tack vare projekten vet vi idag mer om vad den här gruppen elever behöver, hur vi ska bemöta dem och kunna tillgodose deras behov så de klarar att fullfölja gymnasiet, säger Peo Fahlström, projektsamordnare och tidigare skolledare, Region Kalmar län.

Läs mer

 

Senast uppdaterad 2019-05-02 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson