Pressmeddelande - unga omsorgsgivare i EU måste få särskild uppmärksamhet

Unga omsorgsgivare är barn och ungdomar under 18 år som ger vård och stöd för en förälder eller släkting, vanligtvis i sitt eget hem. De kan utföra de mest personliga och intima uppgifter för sina föräldrar eller andra familjemedlemmar, många gånger utan någon hjälp eller stöd från samhället. Många unga ger vård på egen bekostnad - de berövas sin barndom och de går miste om utbildningsmöjligheter och möjlighet få vänner och få ett etablerat stödnätverk.

Detta var det centrala temat för Eurocarers workshop som hölls i Hamburg den 18-19 februari 2016. Unga omsorgsgivare ser sig ofta som "det osynliga limmet i samhället". I sitt kommande verksamhetsprogram är Eurocarers nätverk fast beslutna att belysa de utmaningar de står inför. Programmet kommer att innehålla ett aktivt deltagande av Eurocarers sekretariat och medlemmar under den 2nd International Young Carers Conference, som hålls 28-31 maj 2017 i Malmö, Sverige.

Läs hela pressmeddelandet (pdf i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2016-02-26 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson