Pressmeddelande: Kraftsamling för framtidens anhörigstöd

Lena Hallengren

Den 23–24 april 2018 arrangeras konferensen Livets Möjligheter i Stockholm. En nationell konferens om personer med flerfunktionsnedsättning som riktar sig till anhöriga, personal och beslutsfattare. Inledningstalare är Lena Hallengren (S), barn- äldre- och jämställdhetsminister.

- Många anhöriga till barn med funktionsnedsättning tar ett väldigt stort ansvar, ett ansvar som kan vara väldigt slitsamt för dem själva och inte heller speciellt synligt för omvärlden. Därför kändes det viktigt att tacka ja till inbjudan till konferensen, säger Lena Hallengren.

Lena Hallengrens tal kommer att live-sändas, den 23 april med start kl. 09:30 på Nka:s hemsida

I sitt tal ska hon bland annat redogöra för hur man från regeringens sida ser på den framtida utvecklingen av anhörigstödet. Många orosmoln svävar för tillfället på de anhörigas himmel gällande allt från indragna ersättningar till pågående utredningar av gällande lag.

Allt är inte nattsvart

Allt är dock inte nattsvart. Runt om i landet finns det goda erfarenheter och ett pågående arbete som verkar för att personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga ska kunna leva ett gott liv.

Konferensen Livets möjligheter vill erbjuda en arena för kunskapsutbyte mellan anhöriga, personal, forskare och beslutsfattare så att de tillsammans kan verka för ett förbättrat, framtida anhörigstöd. Ett digert program erbjuds med samtal, diskussioner, föredrag, parallellseminarier och teater. Konferensen äger rum på Clarion Hotel vid Skanstull.

Läs mer om konferensen och ladda ner programmet

Avslutande panelsamtal

Även det avslutande panelsamtalet "Professionella kommer och går men anhöriga består" kommer att live-sändas, den 24 april med start kl. 15.10 på Nka:s hemsida

Diskussionen ska kretsa kring vad som behöver åstadkommas i samhället för att vård, omsorg och samhället i stort ska se och stödja anhöriga. För framåtblicken står Emma Henriksson (KD), ordförande i Socialutskottet, Catharina Bråkenhielm (S), ledamot i Socialutskottet, Elisabeth Sandlund, styrelseledamot i FUB, Maria Persdotter, ordförande i RBU och Lennart Magnusson, verksamhetschef Nka.

Fakta/Livets Möjligheter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) är huvudarrangör för konferensen Livets Möjligheter. Medarrangörer är Anhörigas Riksförbund (AHR), Bräcke diakoni, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), JAG, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), Svensk neuropediatrisk förening (SNPF), Synskadades Riksförbund (SRF) och Ågrenska.

Loggor

Senast uppdaterad 2018-04-18 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson