Pressmeddelande från Socialdepartementet: Hjälp med andning ska ge rätt till personlig assistans

I ett pressmeddelande från Socialdepartementet överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förslaget innebär att behov av hjälp med andning ska utgöra ett sådant grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 november 2019.

Läs pressmeddelandet på regeringskansliets webbplats.

Senast uppdaterad 2019-06-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson