Pressmeddelande från Maskrosbarn

En av fyra barn som har en förälder med alkoholmissbruk går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn som lever i utsatta hemsituationer. Det är ofta i skolan som barn kan bli identifierade och upptäckta av vuxna. Trots detta har lärare och annan skolpersonal mycket bristfällig kunskap och utbildning om barn i utsatta hemsituationer. Detta drabbar eleverna. 

Nu startar initiativet skolkurage skriver barnrättsorganisationen Maskrosbarn i ett pressmeddelande.

Läs pressmeddelandet från Maskrosbarn

Senast uppdaterad 2019-01-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson