Pressmeddelande: "Anhörig?" - åttonde och sista filmen i vår digitala berättelseserie

"Ser jag, mina kollegor, min chef, min arbetsgivare varandra? Eller blir vi osynliga så snart vi får problem, så fort vi inte är så där effektiva, produktiva och presterande? Ser vi människan bakom yrkesrollen? Ser vi människan bakom anhörigrollen?"

Filmen "Anhörig?" vill medvetandegöra att en arbetsplats består av människor som befinner sig i olika skeden av livet. Privatlivet påverkar arbetslivet oavsett om det diskuteras öppet på arbetsplatsen eller inte. Hur en medarbetare mår beror inte endast på dennes arbetssituation utan på ens eget och andras välmående.

Projektet "Arbetsgivare för anhöriga" vill lyfta anhörigfrågan och kombinationen yrkesverksam och anhörig. Mot bakgrund av det har projektet i samverkan med (H)järnkoll och Unga Berättar tagit fram åtta digitala berättelser i samarbete med anhöriga, arbetsgivare, anhörigkonsulenter samt anhörigföreningar. Berättelserna ska spridas på arbetsplatser runt om i Sverige och fungera som informations- samt diskussionsunderlag kring vad en arbetsgivare kan göra för att underlätta för sina medarbetare som samtidigt är anhöriga.

Läs hela pressmeddelandet här (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad 2014-09-10 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson