Positiv feedback på projektet: ”Koordinatorsstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning”.

Koordinatorsstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Koordinatorsstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Koordinatorer och projektledare från åtta kommuner och stadsdelar möttes den 10 oktober för att ta ett steg till när det gäller Nka:s och Socialstyrelsens projekt: "Koordinatorsstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning". Ett 20-tal personer kom för att dela med sig av erfarenheter, låta sig inspireras och fylla på med ny kunskap för det fortsatta arbetet med koordinatorstöd på hemmaplan.

–Åtta kommuner är nu delaktiga i projektet och fler är intresserade av att delta och komma igång med koordinatorsstöd och vårt webbaserade verktyg: SU-reg, för systematisk uppföljning. Vår förhoppning med det här projektet är att det här arbetssättet ska sprida sig till fler och helst alla kommuner, sa Mona Pihl, projektledare, Nka inledningsvis och Marjana Tornmalm, Socialstyrelsen konstaterade i sin tur:

–Jätteroligt att det redan finns koordinatorer i flera kommuner och att ni kommit så långt i arbetet med familjerna och med vårt webbaserade verktyg SU-reg, för strukturerad uppföljning. Det ska vara enkelt att följa upp och utvärdera sina insatser, många verktyg är för komplicerade. SU-reg har tagits fram just för att det ska gå lätt att följa upp vilka insatser som görs och effekten av dessa.

Läs mer

Senast uppdaterad 2019-11-08 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson