Oro i brukarleden och hos anhöriga

Sökande som ska beviljas annan hjälp, som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade, ska endast medges vid psykiskt funktionshinder.

Läs hela artikeln på Sundsvalls tidnings webbplats (nytt fönster)

 

Källa: st.se

Senast uppdaterad 2015-11-30 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson