Omsorg om barn, omsorg om gamla – borde inte det vara sak samma?

Redan 2012 föreslog  Petra Ulmanen tillsammans med professor Marta Szebehely att äldreomsorgen ska hanteras som barnomsorgen, det vill säga inte bara som en kostnad.

Läs hela artikeln på Nyfiken Grå:s webbplats (nytt fönster)

 

Källa: nyfikengra.se

Senast uppdaterad 2016-01-26 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson