Om att vara anhörig till någon med funktionsnedsättning

Bild på Madelene Marin

Den 24 november arrangerades en Anhörigdag om att vara anhörig till någon med funktionsnedsättning.

Under dagen fick deltagarna ta del av anhörigas erfarenheter och hur organisationer kan bidra till att stödja anhöriga och närstående.

Föreläsningarna finns publicerade på Nka Play. Klicka här för att ta del av föreläsningarna.

Anhörigdagen arrangerades av HSO Västra Götaland, FUB Västra Götaland, Studieförbundet Vuxenskolan, ABF och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Senast uppdaterad 2017-12-01 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson