Ökat självförtroende med kamratstödjare

En utvärdering av peer support-verksamhet inom socialpsykiatrin visar på många positiva effekter. Men det finns också utmaningar. Bland annat efterfrågas bättre förankring i verksamheterna.

En peer supporter är en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, som utbildats för att arbeta som professionell kamratstödjare inom vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. "Peer" står för "Personlig egenerfaren resurs".

Utvärderingen är den första inom svensk kommunal socialpsykiatrisk verksamhet. Syftet är att studera tankegångar hos chefer, personal, peer supportrar och brukare under införandet av peer support i fem socialpsykiatriska verksamheter i Stockholms stad.

Minskat självstigma och ökat självförtroende hos brukarna är några av de positiva effekter som lyfts fram i utvärderingen, liksom en ökad och förbättrad kommunikation med andra brukare.

Vilka är då förbättringspunkterna? Utvärderingen visar bland annat att förankringsarbetet vid implementering av peer support bör fördjupas. Detta gäller särskilt gentemot den personal som ska arbeta tillsammans med peer supportern.

Den svenska modellen för att implementera peer support är utvecklad av NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) med stöd från Arvsfonden.

Mer information

Hela utvärderingen går att läsa här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2018-09-17 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson