Ökade möjligheter till avlösning för anhöriga

Äldreomsorgen i Halmstads kommun utökar möjligheterna till avlösning för anhöriga. Under veckan beslutade hemvårdsnämnden att erbjuda anhöriga fri avlösning både från kommunala och privata utförare.

Sedan tidigare erbjuder äldreomsorgen i Halmstads kommun anhöriga fri avlösning upp till 20 timmar per månad. I onsdags beslutade hemvårdsnämnden att utveckla avlösningsservicen genom att erbjuda stöd även från privata aktörer.
– Vi har i dagsläget bättre möjlighet att följa upp privat verksamhet och väljer därför att utvidga möjligheten att välja utförare. Som anhörig är man en viktig resurs för att ge sin närstående en så god livskvalitet som möjligt, och vi är glada att kunna erbjuda denna möjlighet till återhämtning, säger Rose-Marie Henriksson (S), vice ordförande i hemvårdsnämnden, i ett pressmeddelande från Halmstads kommun.

"Viktigt med kontinuitet"

Avlösning i hemmet är ett stöd för anhörigvårdare som innebär att en avlösare kommer hem till den närstående och tar över omsorgen under en begränsad tid. I ett pressmeddelande berättar Ann-Charlott Mankell (M), ordförande i hemvårdsnämnden i Halmstads kommun att hon tror att förändringen i avlösningsservicen kommer innebära en ökad kontinuitet för hemtjänstkunden.
– Vi vet att det är viktigt med kontinuitet i hemtjänsten för att skapa bra förutsättningar för en god omsorg och trygghet när den enskilde får träffa samma personal. Nämndens uppfattning är att hög personalkontinuitet ska prioriteras av alla hemtjänstutförare.

Beslutet träder i kraft den 1 november 2017.

Senast uppdaterad 2017-09-29 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson