Ökad medvetenhet om barn som anhöriga

Barn till föräldrar som är sjuka eller missbrukar är en utsatt grupp anhöriga som inte uppmärksammats så mycket förrän den senaste tiden. Deras situation var tema för hela onsdagen som var sista dagen på Anhörigforum i Hässleholm.

Tidningen Frilagt Hässleholm publicerar en artikel om Anhörigforum. Läs artikeln här.

Senast uppdaterad 2015-10-14 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson