Ökad delaktighet i fokus på konferens om framtidens socialtjänst

Socialtjänst idag och framåt

Angeläget, engagerat och inspirerade. Så kan man sammanfatta den nationella konferensen "Socialtjänst idag och framåt" som ägde rum i Kalmar 17–18 april. Omkring 70 personer från hela landet hade tagit sig till konferensanläggningen Kalmarsalen för att under två dagar diskutera människors delaktighet, medverkan och inflytande i de insatser som erbjuds inom socialtjänsten.

Programmet innehöll både gemensamma plenarföreläsningar och ett stort antal parallella seminarier. Totalt arrangerades närmare 40 olika aktiviteter. Bakom konferensen stod Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet, Kalmar läns museum och Fryshuset.

Flera medarbetare från Nka deltog som föredragshållare under konferensen. Bland annat höll Lennart Magnusson, verksamhetschef och docent, en plenarföreläsning på temat "E-lärande – resurser för stöd till anhöriga, frivilliga och personal".
Under föreläsningen demonstrerades bland annat olika former av e-lärande som webbkurser, webbinarier, stödgrupper på nätet och appar.

Föreläsningarna kommer att publiceras på Nka Play.

Läs reportaget!

TEXT: BARBRO FALK

Senast uppdaterad 2018-05-09 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson