Ojämlika villkor i äldrevården

Det var fullsatt när PRO och ARC (Aging Research Center) arrangerade ett seminarium på internationella kvinnodagen, den 8 mars, i Stockholm. Nka var på plats för att ta del av de olika föredragen om äldrevården i Sverige ges på jämlika villkor idag.

Läs artikel om dagen på PRO:s hemsida och ladda ner presentationer av föredragen

Foto: Symbolbilder

Foto: Symbolbilder

Äldreomsorgen består av kvinnor
Som det står att läsa i PRO:s artikel blev det under dagen tydligt att äldreomsorgen består av kvinnor. Det är kvinnor som får äldreomsorg och det är kvinnor som arbetar inom äldreomsorgen. Och det är kvinnor som täcker upp när äldreomsorgen inte räcker till. När något ändras inom äldreomsorgen är det kvinnorna som drabbas i hög utsträckning.

Intressanta forskningsresultat
Många intressanta forskningsresultat presenterades. Bland annat berättade Petra Ulmanen, fil. dr. på institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet att endast en av tio äldre personer föredrar att vårdas av en närstående. Sedan äldreomsorgen började minska på 90-talet har anhörigvården ökat. I kombination med att även sjukhusplatser försvinner finns ett ökat behov av samordningen som inte alltid fungerar.

Anhöriga blir buffert, koordinator och vakthund
Det är vanligt med missförstånd mellan olika omsorgsgivare och de anhöriga blir både en buffert, koordinator och vakthund. Cirka 114 000 kvinnor och 79 000 män har fått minskad inkomst på grund av att de vårdar en anhörig. Och utvecklingen fortsätter åt samma håll trots att runt 50 procent av de äldre föredrar hemtjänst framför att få hjälp av sin make/maka eller sina barn.

Senast uppdaterad 2018-04-06 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson