Nytt webbprogram ska stödja barn vars föräldrar dricker för mycket

Genom ett självhjälpsprogram på internet ska det bli lättare att nå och stödja barn vars föräldrar dricker för mycket. Det hoppas CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, som tillsammans med forskare vid Lunds universitet utvecklat webbprogrammet "Alkohol & Coping".

Tobias Elgan (t.v) och Nicklas Kartengren

Tobias Elgan (t.v) och Nicklas Kartengren

Programmet vänder sig till ungdomar i åldern 15-19 år och består av filmade föreläsning, övningar,

berättelser och olika frågeformulär. Deltagaren får även personlig feedback via brev från en terapeut som ger tips och stöd. Programmet avslutas med att delgararen gör sin egen handlingsplan.

Pedagogiken är KBT-baserad. Syftet är att stärka ungdomarnas copingförmåga, förbättra deras psykiska hälsa och skjuta upp alkoholdebuten eller minska en riskfylld alkoholkonsumtion.
– Upplägget påminner om ett spelbräde. För att komma till mål måste man gå igenom alla delmoment, berättar Nicklas Kartengren, en av forskarna bakom programmet.

Bakgrunden till ett stödprogram på internet är att omkring 20 procent av alla svenska barn växer upp i familjer där en förälder har riskabel alkoholkonsumtion. I de flesta kommuner finns olika verksamheter för att stödja dessa barn, men bara några få procent nås av insatserna.
– Via internet hoppas vi att det ska bli lättare att nå målgruppen, säger Nicklas Kartengren.

Det nya självhjälpsprogrammet ska bli tillgängligt via CAN:s webbplats www.drugsmart.com som är en sajt för unga om alkohol och narkotika.
Men innan stödprogrammet läggs ut på sajten ska en studie genomföras för att se om det har effekt. Uppdraget har gått till STAD vid Centrum för psykiatriforskning i Stockholm.
– Vi håller nu på att rekrytera deltagare via Drugsmart. Studien ska omfatta cirka 180 ungdomar som kommer att lottas ut i två grupper. Den ena ska få möjlighet att testa stödprogrammet under en tid, medan den andra fungerar som kontrollgrupp. Grupperna kommer sedan att följas upp med hjälp av olika psykologiska formulär, berättar Tobias Elgan som leder studien.

TEXT: BARBRO FALK

Tobias Elgan och Nicklas Kartengren informerade om programmet och utvärderingen vid konferensen Nordic Forum Children in Fokus i Stockholm i slutet av maj.

Senast uppdaterad 2013-08-26 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson