Nytt digitalt stöd för egenvård vid psykisk ohälsa

Ett nytt digitalt verktyg, SAHA, har tagits fram för att stödja personer som upplever stressreaktioner på grund av svåra händelser eller stora livsomställningar - och som på egen hand vill försöka förbättra hur man mår. Det handlar inte om sjukvård utan ska ses som information och råd.

Verktyget bygger på kognitiv beteendeterapi, KBT, och finns för närvarande på svenska, engelska och arabiska. Materialet består av enklare texter med kunskap, råd och övningar kring lindriga problem med nedstämdhet, ångest, sömn, stress och ältande, svåra känslor och minnen.

Det har tagits fram av Linköpings universitet i samarbete med projektet Uppdrag psykisk hälsa på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Det kostar inget att använda verktyget. Ingen information kommer att samlas in om deltagarna.

Mer information

Läs mer om verktyget här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2017-09-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson