Nytt kunskapsstöd från Socialstyrelsen om Barn i familjehem - umgänge med föräldrar och andra närstående

Barn och unga som är placerade i familjehem har rätt till umgänge med sina föräldrar och andra närstående. Kunskapsstödet Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående vänder sig till personal inom socialtjänsten som arbetar med barn i familjehem och som är utgivet av Socialstyrelsen.

Läs mer på Kunskapsguidens webbplats

Senast uppdaterad 2019-03-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson