Nytt instrument fångar upp psykisk ohälsa hos små barn

En av tio treåringar har socioemotionella problem, och problemen är dubbelt så vanliga bland pojkar som bland flickor. Det framgår av forskning från Region Västerbotten och Umeå universitet, där föräldrar skattat sina barns psykosociala hälsa med hjälp av ett nytt instrument hos BVC.

Syftet är att kunna undersöka det psykiska måendet hos små barn för att tidigt kunna upptäcka de barn som behöver uppföljande besök till BVC eller ökat stöd av psykolog.

Instrumentet, i form av en enkät, har i många fall fungerat som en isbrytare, säger Eva Eurenius, hälsoutvecklare och forskare, i ett pressmeddelande.

– Det kan vara laddat och svårt att prata om psykiskt mående, då är det lättare att tala om viktkurvor och längd. Därför har både föräldrar och BVC-personal tyckt att instrumentet varit ett bra sätt att börja samtala kring dessa frågor.

Områden där flest föräldrar rapporterade svårigheter, för både pojkar och flickor, handlade till exempel om barns förmåga att lugna ner sig, byta aktivitet, leka med andra eller följa uppmaningar. Drygt 5 000 treåringar ingick i studien.

Mer information

Läs hela rapporten här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson