Nyhetsbrev Psykisk ohälsa

Läs nyhetsbrev nummer 2 2013 inom området psykisk ohälsa

Nyhetsbrevets rubriker:

  • Bemötande och delaktighet som anhörig
  • Anhörigriksdagen - en viktig arena
  • Midhagen och Norra Stockholms Psykiatri påverkar och inspirerar
  • Tematidningen Psykisk hälsa ska spridas under Almedalsveckan
  • Galen i Kultur och Visa Vägar konferensen
  • Kunskap om anhöriga och funktionsnedsättning

Senast uppdaterad 2013-06-18 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson