Mycket på gång inom Care2Work

Ni har väl inte missat att Nka är med i Care2Work? Ett Erasmusprojekt som arbetar med att öka medvetenheten om unga omsorgsgivare med utländsk bakgrund med slutmålet att uppnå en institutionell och kulturell förändring i Storbritannien och Europa.

I Care2Works nyhetsbrev kan ni läsa vad som händer i projektet.

Läs mer om Care2Work på Nka:s hemsida

Senast uppdaterad 2017-01-18 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson