Ny utbildning ska ge bättre stöd

En ny specialistsjuksköterskeutbildning startar i höst vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm. Utbildningen har namnet "Vård och lärande vid långvarig ohälsa och sjukdom".

Den snabba medicinska utvecklingen har medfört att många personer idag lever med långvariga och kroniska sjukdomar. Ofta förekommer flera ohälsotillstånd hos en och samma person. Sammantaget kan det innebära en komplex situation som påverkar livet för både personen själv och de anhöriga, skriver högskolan i ett pressmeddelande.

Syftet med utbildningen är att sjuksköterskan, utifrån ett medvetet etiskt förhållningssätt, ska kunna stödja patienter och deras anhöriga att hantera den förändrade livssituationen. I utbildningen är patientens lärande en central utgångspunkt.

Ansökningen är öppen fram till den 16 april.

Mer information

Här går det att läsa mer om utbildningen (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2018-03-23 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson