Ny utbildning om stöd för anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Under våren 2018 arrangerar Ersta Sköndal Bräcke högskola en utbildning på 7,5 högskolepoäng med inriktningen stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Högskolan har arrangerat liknande utbildningar tidigare, bland annat höstterminen 2014 då den ägde rum i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Under den kommande utbildningen diskuteras bland annat följande frågeställningar: I vilken omfattning är de anhöriga också omsorgsgivare? Hur ser behoven ut hos vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa? Vilka intentioner finns i lagen om stöd till anhöriga?

Efter genomgången kurs ska deltagare ha kunskaper om stödjande insatser och därigenom kunna medverka i förändrings- och utvecklingsarbete inom psykiatrisk verksamhet i kommun och landsting eller i intresseorganisationer.

Utbildningen vänder sig till vård- och omsorgspersonal inom psykiatrin, samt till anhöriga, gärna med anknytning till intresseorganisationer.

Sista anmälningsdatum är den 12 mars 2018.

Mer information

Läs mer om utbildningen här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2018-02-01 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson