Ny utbildning om stöd för anhöriga

Ersta Sköndal Bräcke högskola arrangerar under vårterminen 2020 en högskoleutbildning i Stockholm på 7,5 poäng med inriktningen stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Utbildningen – som är en så kallad uppdragsutbildning – vänder sig till personal inom psykiatrisk verksamhet i regioner och kommuner, samt till anhöriga, gärna med anknytning till intresseorganisationer inom området.

Under utbildningen diskuteras bland annat: I vilken omfattning är de anhöriga också omsorgsgivare? Hur ser behoven ut hos vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa? Vilka intentioner finns i lagen om stöd till anhöriga? En liknande utbildning har arrangerats 2014 och 2017.

Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha kunskaper om stödjande insatser och därigenom kunna medverka i förändrings- och utvecklingsarbete inom region, kommun och/eller intresseorganisationer.

Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier och diskussioner under sammanlagt fyra undervisningsdagar på plats i Stockholm. Mellan kursdagarna finns nätbaserat stöd.

Kursansvarig är Mats Ewertzon, leg. sjuksköterska och fil.dr. i medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap. Han har under många år arbetat och forskat inom området anhöriga till personer med psykisk ohälsa, bland annat vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Mer information

Kursen startar i mars 2020 och anmälan öppnar under hösten 2019. Läs mer om kursen på högskolans webbplats (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2019-10-09 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson