Ny utbildning i vår om stöd för anhöriga

Ersta Sköndal högskola arrangerar under vårterminen 2017 en högskoleutbildning på 7,5 poäng med inriktningen stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

En liknande utbildning arrangerades under höstterminen 2014 i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Den nu aktuella utbildningen fokuserar på stöd till vuxna anhöriga, till skillnad från den föregående som också hade ett barnperspektiv.

Under utbildningen diskuteras bland annat: I vilken omfattning är de anhöriga också omsorgsgivare? Hur ser behoven ut hos vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa? Vilka intentioner finns i lagen om stöd till anhöriga?

Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha kunskaper om stödjande insatser och därigenom kunna medverka i förändrings- och utvecklingsarbete inom landsting, kommun och/eller intresseorganisationer.

Målgruppen är personal inom psykiatrisk verksamhet i kommun och landsting, samt anhöriga, gärna med anknytning till intresseorganisationer inom område.

Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier och diskussioner under sammanlagt fyra undervisningsdagar. Kursdagar är 5 april, 26 – 27 april och den 7 juni 2017.

Sista anmälningsdatum är den 3 mars 2017.

Mer information

Vill du veta mer går det bra att kontakta kursledare Mats Ewertzon vid Ersta Sköndal högskola (mats.ewertzon@esh.se).

Det går också att läsa om utbildningen på högskolans webbplats (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2016-12-20 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson