Ny undersökning kartlägger erfarenheter och attityder

Nio procent av befolkningen har besökt hälso- och sjukvården i egenskap av anhörig de senaste sex månaderna. Det framgår av den årliga nationella befolkningsundersökningen "Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017".

Syftet med undersökningen är att fånga upp attityder, förväntningar och erfarenheter hos patienter och anhöriga. Materialet har sammanställts av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Undersökningen visar bland annat att:

  • 57 procent av befolkningen har besökt hälso- och sjukvården som patient någon gång under de senaste sex månaderna.
  • Nio procent har besökt hälso- och sjukvården som anhörig och en något högre andel, 13 procent, har gjort det både som patient och anhörig.
  • 84 procent av befolkningen anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver.
  • 61 procent av invånarna i Sverige har ett stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i det egna landstinget - men förtroendet skiljer sig över landet.
  • Hälften av invånarna anser att väntetider till besök och behandling på sjukhus i det egna landstinget är rimliga.

Mer information

Läs hela rapporten här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2018-03-14 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson