Ny studie lyfter fram föräldrars behov av stöd

Föräldrarna kräver omvårdnad precis som sitt sjuka barn. Det konstateras i en studie som gjorts vid institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Studien har titeln "Upplevelser av att vara förälder till ett barn med psykisk ohälsa: En analys av biografier".

Föräldrarna får inte förbises, skriver författarna. Det är viktigt att vårdpersonal lyssnar på föräldrarna, ger god information och har en bra attityd. På så sätt kan vårdpersonal hjälpa föräldrar att förstå känslor och hantera nya situationer som uppkommer till följd av barnets ohälsa, menar man.

Genom genuina samtal och hög tillgänglighet kan föräldrarna bli mer involverade i vården av barnet, vilket författarna ser som en positiv effekt. "Anhöriga kan vara en viktig del vid vård av barn med psykisk ohälsa", konstaterar man.

Författarnas förhoppningen är att resultatet av studien, tillsammans med ytterligare forskning inom området, ska bidra till minskad stigmatisering, bättre stöd och hjälp samt ett individualiserat omhändertagande av föräldrar till barn med psykisk ohälsa

Mer information

Ta del av hela studien här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2017-01-16 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson