Ny strategi ska förebygga självmord i Region Uppsala

Region Uppsala har nyligen antagit en suicidpreventiv strategi. Bakgrunden är att cirka 50 personer i Uppsala län tar sitt liv varje år, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Uppskattningar visar att det också genomförs cirka 500 självmordsförsök årligen i länet, och att cirka 3 000 till 5 000 anhöriga påverkas som en följd av detta.

Strategin bygger på det Nationella handlingsprogrammet för suicidprevention. Tre områden prioriteras under åren 2018 – 2020. Det är barn och unga mellan 15 och 24 år, grupper med förhöjd suicidrisk och personer äldre än 65 år.

I strategin ingår bland annat att Region Uppsala ska vara ett av flera deltagande landsting och regioner i en omfattande journalgranskningsstudie av samtliga personer som dött genom självmord under år 2015. Det handlar om att granska vårdkontakter under de två åren innan personen tog sitt liv, kontakt med anhöriga med mera.

Studien hoppas kunna bidra med ytterligare kunskaper för vidare arbete med suicidprevention.

Mer information

Ta del av hela pressmeddelandet här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2018-07-05 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson