Ny rapport från Nka

Ny rapport från Nationellt kompetenscentrum anhöriga:

Samverkan kring gravida med missbruksproblem: En studie av Mödra-Barnhälsovårdsteamet
i Haga

Rapport med syfte att belysa arbetet vid Mödra- och barnhälsovårdsteamet i Haga, som är en vårdenhet specialiserad på gravida kvinnor och nyblivna föräldrar med missbruksproblem samt deras barn. Intresset riktades mot hur arbetet på mottagningen var upplagt, kännetecken hos patientgruppen samt hur och i vilken mån samverkan med andra verksamheters bedrevs. De huvudsakliga resultaten visade att det i patientgruppen fanns en relativt stor variation med avseende på sådant som boendesituation, civilstånd och sysselsättning.

Läs eller ladda ner rapporten (pdf i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2016-02-24 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson