Ny rapport: Barn till separerade föräldrar

Ny rapport från CHESS Stockholms Universitet och Karolinska Institutet - Barn till separerade föräldrar - Hälsa, utbildning och sociala levnadsförhållanden i ett livsloppsperspektiv.

Syftet med studien, som utförts av CHESS på uppdrag av Socialstyrelsen, är att belysa hälsa och social situation under skolåren och tidig vuxen ålder för dessa barn. Rapporten baseras på information inhämtad från nationella register och surveyundersökningar om betyg och utbildningskarriär, arbete och inkomster, kriminalitet, psykisk ohälsa, missbruk samt kronisk sjukdom och dödlighet.

Sammanfattningsvis visar resultaten från denna studie att barn till separerade föräldrar har en ökad risk för ohälsa, skolmisslyckande och ekonomisk utsatthet under skolåren, ungdomsåren och i ung vuxen ålder. Bland dessa barn har barn som bor enbart eller mest med en förälder det största behovet av förebyggande insatser från samhället, i synnerhet om separationen sker i tidig ålder.

Läs eller ladda ner rapporten (pdf i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2016-09-02 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson