Ny kunskapsöversikt: Hälsa för barn och unga med flerfunktionsnedsättning

Hälsa för barn och unga med flerfunktionsnedsättning

Hälsa för barn och unga med flerfunktionsnedsättning

Nka publicerar en ny kunskapsöversikt Hälsa för barn och unga med flerfunktionssättning som har skapats som ett led i arbetet för att skapa förståelse och underlätta arbetet för föräldrarna, andra anhöriga och personalen. Begreppet flerfunktionsnedsättning innebär en kombination av omfattande rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning, stora kommunikationssvårigheter, synskada eller dövhet samt omfattande medicinska behov.

Redaktör är Birgitta Nordström, lektor i fysioterapi och strateg inom kunskapsstyrning i Region Norrbotten. Journalisten och fotografen Anna Pella har intervjuat experterna som i var sitt eget kapitel har besvarat frågor om sitt respektive tema.

Läs eller ladda ned kunskapsöversikten (nytt fönster).

Senast uppdaterad 2018-05-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson