Ny kunskap och inspiration
Nätverksträff för anhörigkonsulenter

För andra gången anordnade Nka i samarbete med Socialstyrelsen en nätverksträff för anhörigkonsulenter om barn som anhöriga. Ett 70-tal deltagare från 30-tal kommuner deltog under två intensiva dagar i mars. Syftet med nätverksträffarna är att stärka stödet till barn som anhöriga.

–Det är spännande att se hur mycket som händer på ett år ute i kommunerna. Vi är ofta ensamma i vår yrkesroll, att då få ett par dagar till att nätverka och hämta ny inspiration är fantastiskt, konstaterade Stina Lindén, anhörigkonsulent i Hässleholm.

Ingela Furenbäck, forskare vid Nka inledde med att betona att nätverksdagarna är ett bra tillfälle att dela erfarenheter, lära och inspireras av varandra och att mycket här hänt inom området barn som anhöriga under året. Efter det gav deltagarna en kort redogörelse för hur det ser ut idag inom området i respektive kommuner.

Rapporteringen från deltagarna visade att arbetet med barn som anhöriga drivs med olika prioritet i kommunerna. Gemensamt är att området ändå är växande och att såväl strategier som insatser riktade till barn som anhöriga ökar. Ett gemensamt behov som utkristalliserades ur de korta presentationerna var att flera kommuner vill få till stånd kartläggningar för att identifiera såväl behov som befintliga insatser.

–Det var väldigt spännande att höra att så mycket händer inom kommunerna när det gäller området barn som anhöriga. Stöd till barn som anhöriga ligger inte inom en specifik insats utan berör alla som arbetar med människor. Anhörigkonsulenterna har stor kunskap när det gäller anhörigperspektivet och är därför centrala för detta arbete med ett särskilt ansvar för att uppmärksamma barn som anhöriga, sa Ingela Furenbäck.

Merike Hansson, vid Socialstyrelsen konstaterade i sin tur:

–Det är fantastiskt att höra att de som deltog vid förra nätverksträffen fått mycket inspiration och tack vare det bidragit till att öka insatserna för barn som anhöriga i de egna kommunerna. Nätverksträffarna visar med all tydlighet hur viktigt det är att kunna dela kunskap och få ny inspiration.

Läs mer

Senast uppdaterad 2019-06-03 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson