Ny guide för återhämtning

Linda Sellin, sjuksköterska och forskare vid Mälardalens högskola, har utvecklat en guide – en ny modell för samtal - som ska stödja suicidala patienters återhämtning. Guiden hjälper sjuksköterskan och patienten att prata om det allra svåraste.

Guiden innehåller förslag på samtalsteman. Den innehåller även frågor om hur patienten upplever sin situation, relationer till anhöriga med mera.

-Den ger också förslag på hur man som sjuksköterska kan formulera dessa och andra frågor, som man behöver ställa till en patient, säger Linda Sellin i ett pressmeddelande från Mälardalens högskola.

I arbetet med att ta fram guiden har Linda Sellin djupintervjuat suicidala patienter och deras anhöriga, liksom genomfört fokusgruppsintervjuer med sjuksköterskor och forskare inom området.

Samtalsguiden - som Linda Sellin har utvecklat inom ramen för sitt avhandlingsarbete - heter "Procats, A personal-recovery-oriented caring approach to suicidality".

Linda Sellin förhoppning är att avhandlingen har ökat kunskapen om hur suicidala personer och deras anhöriga kan stödjas när personen vårdas inom den psykiatriska heldygnsvården.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2018-03-28 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson