Ny forskning om IKT-stöd för förvärvsarbetande anhöriga som ger vård, hjälp och stöd till äldre närstående


Stefan Andersson, doktor i Vårdvetenskap.

På vilket sätt kan informations och kommunikationsteknologi (IKT) användas i stöd för förvärvsarbetande anhöriga som ger vård hjälp och stöd till äldre närstående?
Den frågan har forskaren Stefan Andersson, LNU och Nka, forskat kring i avhandlingen "Information and communication technology-mediated support for working carers of older people".

Fredagen den nionde juni disputerade Stefan Andersson i Vårdvetenskap på Linnéuniversitet med avhandlingen "Information and communication technology-mediated support for working carers of older people". Avhandlingen riktar sig mot hur informations och kommunikationsteknologi (IKT) kan användas i stöd för förvärvsarbetande anhöriga med äldre närstående och har bedrivits i samverkan med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) med stöd från Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH). Med disputationen och den förvärvade doktorstiteln satte Stefan Andersson punkt för en femårig forskningsresa. En resa där han kombinerat sina forskarstudier med arbete vid Nka.

– Avhandlingen ger bra kunskap om vad vi behöver göra för att utforma stödet på ett bra sätt. Och framför allt så visar det att det finns mycket att göra. Jag tycker den borde läsas av både beslutsfattare på olika nivåer och av professionella vårdare och anhörigstödjare inom vård och omsorg. Resultaten ger intressanta exempel på nuvarande praxis och innovativa former av stöd för anhöriga som kan vara betydelsefulla för att utveckla anhörigstöd, säger Stefan Andersson.

Läs hela reportaget med Stefan Andersson här

Senast uppdaterad 2017-06-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson