Film om utvecklingsarbetet Barn som anhöriga

Nka har tagit fram en film om det nationella utvecklingsarbetet Barn som anhöriga som leds av Nka. Filmen tar upp utvecklingsarbetet och hur man som praktiker uppmärksammar och möter barnen och föräldrar när det gäller anhörigstödet till barn. Medverkar gör anhöriga och praktiker.

Filmen ska spridas till verksamheter och kan till exempel användas vid arbetsplatsträffar, konferenser och seminarier.

Senast uppdaterad 2014-01-24 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson