Nominera till etikpris

Nu kan man nominera kandidater till Omvårdnadsinstitutets Etikpris 2018. Etikpriset instiftades 2017 och delades då ut för första gången. Priset delades då ut till undersköterskan Amena Mahaboub och kvalitetschefen Lotta Burenius.

Etikpriset har instiftats till minne av ägarna av Omvårdnadsinstitutets föräldrar som samtliga haft insatser av vård- och omsorgspersonal. I den erfarenheten finns minnen av möten med fantastiska människor som ofta i tystnad utfört betydelsefulla saker. Och inte sällan i etiskt utmanande situationer där det funnits behov av att upprätthålla värdighet i bemötande med den äldre personen, anhöriga, arbetskamrater och chefer.

Vad är priset?
Priset uppgår till 5 000 kronor och diplom som delas ut personligen till pristagaren på dennes arbetsplats.

Vem kan nomineras?
Personer som i sitt arbete möter äldre personer. Anställningen kan omfatta alla vård- och omsorgsinriktningar, landsting, kommun, privat verksamhet och alla yrkeskategorier.

Vem kan nominera?
Den som kan nominera är kollegor, chefer, anhöriga och motsvarande. En person kan inte nominera sig själv eller en nära anhörig, god vän.

Vad ska man skriva i nomineringen?
Beskriv en situation eller arbetssätt som den nominerade är eller har varit i där den äldre personens självbestämmande, värdighet och inflytande säkerställts. Situationen och arbetssättet ska vara sådant att det också är eller har varit utmanande för den nominerade samtidigt som personen kunnat visa kollegor och chefer samma goda människosyn och bemötande som den äldre personen.

Nomineringen ska innehålla:
- Namn och kontaktuppgifter på den som nominerar
- Namn och kontaktuppgifter på den nominerade
- En detaljerad beskrivning enligt vad som anges under rubriken "vad ska man skriva i nomineringen?"
- Bekräftelse på att den nominerade är informerad om nomineringen
- Nomineringen skickas till susanne.rolfner@gmail.com senast den 1 november eller via post Susanne Rolfner Suvanto, Gränsvägen 29 B, 137 41 Västerhaninge

Senast uppdaterad 2018-09-25 av erik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson