Nka tilldelas medel för att ta fram stödmaterial om fallolyckor

Regeringen har tilldelat Nationellt kompetenscentrum anhöriga medel för att ta fram ett lättanvänt stödmaterial om hur fallolyckor hos äldre kan förebyggas. Stödmaterialet ska syfta till att öka kunskapen hos anhöriga vilket i förlängingen kan leda till att minska antalet fallolyckor hos äldre. 

Materialet kommer att tas fram i samarbete med bl.a. Anhörigas riksförbund och pensionärsorganisationer i form av en digital "verktygslåda" med utbildningsmaterial och kunskapsgenomgång om hur man som anhörig kan arbeta förebyggande. Materialet kommer att publiceras här på Nka:s hemsida och finnas både i tryckt form och digitalt. En kunskapsöversikt kommer att tryckas och vi kommer också att ta fram broschyrer och annat informationsmaterial.

Läs regeringens fullständiga pressmeddelande här (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2018-08-06 av Richard, ansvarig utgivare Lennart Magnusson