Nka presenterade sitt arbete kring unga omsorgsgivare

Tisdagen den 28 april hölls en konferens i projektet Motivation leder till framgång. Under konferensen presenterade Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka, några av de insatser som Nka gör för unga omsorgsgivare.

Målet med Motivation leder till framgång är att bidra till ökad skolnärvaro, ökad studiemotivation, samt ökad känsla av trivsel, trygghet och förtroende. Många av de saker som Nka gör inom Motivation leder till framgång görs också i Me-We-projektet. Me-We-projektet är ett internationellt projekt som har som syfte att främja psykisk hälsa och välbefinnande bland unga omsorgsgivare i Europa.

I dag ger ungefär var femte barn vård, hjälp eller stöd till någon och ungefär var tionde ungdom gör omfattande insatser. Som en del av Me-We-projektet har man börjat hålla i gruppträffar för den som är 15-17 år och ger vård, stöd eller hjälp till någon. På gruppträffarna kan ungdomarna få stöd och hjälp att hantera sin situation.

– Vi håller på att se vad man får för effekt av att erbjuda det här. Vi ska sedan sprida kunskapen och resultatet nationellt och internationellt, sa Lennart Magnusson.

Rekryteringen av ungdomar började i höstas då man besökte skolor i Kalmar län för att presentera projektet. Till en början var tanken att en del av träffarna skulle ske fysiskt men med anledning av coronaviruset kommer samtliga träffar nu att ske digitalt.

– Me-We-modellen består av sju gruppträffar som är vardera två timmar långa. Man har ett möte i veckan under sju veckor och sen är det ett uppföljningsmöte efter tre månader, sa Lennart Magnusson.

Han berättade vidare om att man i Italien har genomfört nästan alla grupper som ska göras i projektet och där har man sett att ungdomarna har växt och kan ta sig an situationerna som de befinner sig i på andra sätt. Även gruppledarna i Sverige upplever att ungdomarna har öppnat upp sig.

Som en del av projektet har det även utvecklats en app som ungdomarna som deltar i gruppträffarna kan använda. Genom appen kan de få kvalitetssäkrad information och har möjlighet att chatta med varandra och gruppledarna. I appen finns också underlag för de olika övningar som genomförs på gruppträffarna.

– Våra erfarenheter hittills är att det är positivt för ungdomarna att träffas och att man genom träffarna ser att det finns fler som befinner sig i samma situation, samt att man får tillgång till viktig information. Man upplever också att det är bra innehåll och bra diskussioner. Samtidigt kan det bli ganska känslomässigt då det kan komma fram svåra känslor.

På grund av coronaviruset kan rekryteringen av ungdomarna inte längre ske på skolorna. Det pågår därför nu en kampanj på sociala medier för att sprida information om att gruppträffarna finns. Den som vill läsa mer om gruppträffarna hittar information om det här

Under konferensen presenterade även Pauline Johansson, forskare/möjliggörare och projektledare för Barn som anhöriga vid Nka, projektet Edy-Care. Syftet med projektet var bland annat att öka medvetenheten om unga omsorgsgivares behov bland lärare och personal så att de bättre kan identifiera och involvera unga omsorgsgivare i skolan. Här kan du läsa mer om Edy-Care-projektet

Senast uppdaterad 2020-05-15 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson