Nka medverkade under Socialchefsdagarna


Lennart Magnusson, verksamhetschef Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Idag medverkade Nka på Socialchefsdagarna i Östersund. Under eftermiddagen berättade Nka:s verksamhetschef Lennart Magnusson om anhöriga som samverkanspart i vård och omsorg.

Mellan onsdag och fredag, den 27-29 september arrangeras den årliga konferensen Socialchefsdagarna. Det här året arrangeras konferensen i Östersund med ett övergripande välfärdstema.

Partnerskapets betydelse

Under torsdagseftermiddagen höll Nationellt kompetenscentrum anhörigas verksamhetschef Lennart Magnusson ett seminarie om partnerskapets betydelse för ökad effektivitet i vården och omsorgen. Under seminariet berättade Lennart Magnusson om anhörigskapets omfattning, betydelse och konsekvenser och presenterade metoder och verktyg för att skapa genuin samverkan.

Senast uppdaterad 2017-09-28 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson