Nka informerade under Mötesplats Funktionshinder i Göteborg

I dag inleddes Mötesplats Funktionshinder i Göteborg. Under dagen hölls ett seminarium om Lerums kommun som använt sig av Nka:s webbutbildning Stöd till anhöriga för att höja kompetensen inom kommunen.

Idag och imorgon samlas funktionshinderverksamheter från hela Göteborgsregionen i Eriksbergshallen i Göteborg för att visa upp och berätta om sitt arbete under Mötesplats Funktionshinder. Under dagen höll Jessica Gustavsson och Birgitta Olofsson (den senare möjliggörare/praktiker på Nka) ett seminarium om Lerums kommun som använt sig av Nka:s webbutbildning Stöd till anhöriga för att höja kompetensen inom kommunen.

Kunskap och erfarenheter

Mötesplats Funktionshinder är ett återkommande arrangemang som är till för anställda inom funktionshinderområdet i GR:s 13 medlemskommuner. Dagarna syftar till att dela med sig av kunskap och erfarenheter, att inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt att stärka yrkesroller.
– Det bästa är att se vad som händer med människor när de får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter, säger Nicholas Singleton, projektledare för Mötesplats Funktionshinder, i ett pressmeddelande.

Läs mer om Mötesplats Funktionshinder

Senast uppdaterad 2017-10-10 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson