Nka föreläste på barndag i Karlskrona

Onsdagen 29/11 deltog Nka på Barndag i Karlskrona som är en fortbildningsdag för socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård.

Barndagen anordnades av Blekinge kompetenscenter, Landstinget i Blekinge. Från Nka deltog Pauline Johansson som föreläste om barn som anhöriga. Pauline Johansson verkar som forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga. Utöver Nka:s inspel så föreläste överläkare Stefan Kling om Barns uppväxtvillkor och hälsa, doktorand Johanna Thulin om KIBB och nationella samordnaren på SKL, Kjerstin Bergman om Skottlandsmodellen.

Senast uppdaterad 2017-12-01 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson