Nka fick ta del av världens samlade forskning, kunskap och erfarenhet kring intellektuell funktionsnedsättning!

Här är vi som åkte på konferensen; Mona Pihl, Ann-Kristin Ölund och Birgitta Olofsson. Alla möjliggörare/praktiker i arbetsgruppen kring flerfunktionsnedsättning i Nka

Här är vi som åkte på konferensen; Mona Pihl, Ann-Kristin Ölund och Birgitta Olofsson. Alla möjliggörare/praktiker i arbetsgruppen kring flerfunktionsnedsättning i Nka

I augusti deltog representanter från Nka i den stora internationella konferensen kring intellektuell funktionsnedsättning, IASSIDD, som i år genomfördes i Glasgow, Skottland. IASSIDD = the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities.

Under konferensen presenterades ny forskning från flera olika discipliner och område, och möjligheten till internationell samverkan och kontaktskapande var stor.

Läs reportaget

Senast uppdaterad 2019-09-03 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson