Nka får väl godkänt av Socialstyrelsen

Lennart Magnusson, verksamhetschef för Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Lennart Magnusson, verksamhetschef för Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

I mars publicerade Socialstyrelsen rapporten "Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt Demenscentrum - Redovisning av 2017 års verksamhet". Utvärderingen av centrumens respektive verksamhet konstaterar att de bedrivs i enlighet med angivet uppdrag.

- Ett kvitto på att vi har valt rätt väg och satsar på rätt saker, säger Lennart Magnusson, verksamhetschef för Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Omfattande verksamhet
Det var 2006 som Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att etablera ett nationellt kunskapscentrum inom anhörigområdet. Socialstyrelsen konstaterar utifrån Nka:s verksamhetsberättelse (2017) att centret bedrivit en omfattande verksamhet inom sitt angelägna område.

Inovativt och varierat
Socialstyrelsen lyfter fram att Nka framgångsrikt har arbetat med att ta fram och på olika sätt sprida kunskap, informations- och utbildningsmaterial, forskning och utvärderingar. Redovisningen visar på en bred kompetens, hög produktivitet samt innovativ och varierad verksamhet.

Satsar på webinarier
- Vi har sett behovet av varierad verksamhet för att kunna stödja kunskapsutvecklingen på ett effektivt sätt i hela landet. Bland annat har vi satsat på webinarier som når våra målgrupper oberoende av var de bor och som även ibland kan ses i efterhand, berättar Lennart Magnusson.

Socialstyrelsen uppmärksammar även att Nka fungerar väl i rollen som samordnande nationella stödfunktion.

Mycket kvar att göra
- Bland annat tillhandahåller vi metoder och verktyg för utveckling av stöd till anhöriga men här finns mycket kvar att göra. Under närmaste åren kommer vi att satsa på att utveckla evidensbaserade metoder till unga omsorgsgivare och yrkesverksamma anhöriga, samt fördjupa kunskaperna kring stöd till anhöriga i ett interkulturellt perspektiv, säger Lennart Magnusson.

Praktiskt och tillämpbart
Socialstyrelsen framhåller också att Nka verkat för att kunskapsutvecklingen ska ges en mer praktisk och tillämpbar inriktning. Dessutom har centrumet bidragit till att utveckla och stärka utbildningar inom anhörigområdet.

Text: Erik Skogh

Läs Socialstyrelsens rapport

Senast uppdaterad 2018-04-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson