Nio frågor kan fånga upp personer med depression

Ett frågeformulär med nio frågor kan vara en hjälp i primärvården vid utredning av misstänkt depression. Det visar en genomgång som gjorts av SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Frågeformuläret som granskats kallas PHQ-9 och förkortningen står för Patient Health Questionnaire. Med hjälp av nio frågor får patienten möjlighet att skatta sina symtom på depression.

SBU har tidigare utvärderat formuläret men eftersom flera studier har tillkommit har man gjort en ny utvärdering  - som kommer fram till ett delvis annat resultat.

De slutsatser som dras av SBU efter den nya genomgången är att PHQ-9 kan vara en hjälp i primärvården vid utredning av misstänkt depression. Det kan också även användas för att följa effekter av behandling.

Mer information

Läs mer om utvärderingen här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2018-02-26 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson