Neuroförbundet stödjer forskning kring sorgearbete

Med professionellt upplagda riktlinjer för olika stödinsatser kan nära anhöriga uppmuntras att försöka vidmakthålla dagliga sunda vanor, känna ork och välbefinnande.

Läs mer om forskningen kring sorgearbete här (pdf i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2013-09-17 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson