Nätverksmöte med idéburna organisationer

Olivia Trygg, Trygga barnen, Catharina Richter, Randiga huset, Lisa Dahlgren, Maskrosbarn, Eva Nordqvist, Nka, Soma Catomeris, Ersta diakoni, Katarina Wittgar, FAS-föreningen

Olivia Trygg, Trygga barnen, Catharina Richter, Randiga huset, Lisa Dahlgren, Maskrosbarn, Eva Nordqvist, Nka, Soma Catomeris, Ersta diakoni, Katarina Wittgar, FAS-föreningen

Nka bjöd in till nätverksmöte med Region Skåne och representanter från några olika Idéburna organisationer. Vi träffades på Ersta i Stockholm och började med gemensam lunch för att sedan fortsätta med möte under eftermiddagen.

Varje organisation berättade om sin verksamhet och vilken deras målgrupp är. Diskussioner fördes kring hur de olika organisationerna kan stötta varandra och dela med sig av erfarenheter. Nka berättade om en sida på vår hemsida där idéburna organisationer kommer att presenteras. Vi informerade även om kommande konferenser och blandade lärande nätverk där idéburna organisationer kommer att bli en viktig deltagare.

Ulf Hammare berättade om det pågående arbetet med systematisk uppföljning i vilket några av organisationerna är delaktiga.

Under dagen beslutades att starta en FB sida för Idéburen organisation med möjlighet att tipsa varandra om, litteratur, föreläsningar och aktiviteter av olika slag, samt var det är möjligt att söka ekonomiskt stöd m.m.

Syftet med gruppen är att skapa ett nätverk där det finns möjlighet att stödja varandra i arbetet. Både från Nka:s håll men också organisationerna emellan. Man får kunskap om vilka organisationer som finns och vilken målgrupp respektive organisation vänder sig till. Nytt möte planeras ske i höst, då vi hoppas att ännu fler organisationer har möjlighet att sluta upp.

Senast uppdaterad 2015-04-27 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson